Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Pienpaja, Y-tunnus: 2739017-6

Rekisteriä hoitaa Pienpajan Pie Lahti. Pie Lahti vastaa kaikista rekisteriä koskevista asioista.

Rekisterin käyttötarkoitus: Tietoja kerätään, jotta Pienpajalla on mahdollisuus toimittaa varatut liput ja esitykset oikeille tahoille ja viestiä asiakkaille ajankohtaisista asioista.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Tietoja kerätään aina, kun se on tarpeellista sopimuksen laatimiseksi tai lipputietojen oikein kohdentamiseksi. Lippuja kasvotusten ostaessa ei tarvitse luovuttaa henkilötietojaan.

Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin kerätään nimiä, puhelinnumeroita ja sähköposteja sekä yritysasiakkaiden osalta myös postiosoitteet.

Tietojen säilytysaika: Tietoja säilytetään kaksi vuotta. Yksityishenkilöiden kohdalla tiedot voidaan poistaa välittömästi henkilön omasta toiveesta.

Säännönmukaiset tietolähteet: Pienpaja kerää tietoja, jotka henkilöt luovuttavat itse Pienpajalle.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Evästeiden käyttö: Sivustolla ei käytetä evästeitä.

Rekisterin suojaus: Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti suojatulla palvelimella.

Automaattinen päätöksenteko: Kerättyihin tietoihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet: Pienpajan rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja vaatia niiden oikaisua ja poistamista, oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä, oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle sekä oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointiin.